Manifest

Om ons ‘gevecht' tegen interactie kracht bij te zetten, hebben wij een manifest opgesteld. Hieronder vindt u het manifest tegen digitale interactie.

Manifest

1.

Digitale interactie wordt in onze samenleving meer en meer een manier van leven. Deze manier is fout en onwenselijk. Kinderen worden opgevoed met zaken als MSN en YouTube en gaan er meer en meer van uit dat deze vorm van interacteren met andere mensen de ‘normale' manier is, een waaraan alle andere vormen gespiegeld worden. Men moet vaker weg van de pc en mobiele telefoon om zich weer in niet digitale intermenselijke interactie te mengen.

2.

Digitale Interactie is geen kwaad, maar een middel om communicatie in de digitale wereld te verbeteren. Helaas wordt het vaak op een dusdanige manier ingezet dat er geen sprake is van verbetering, maar van verslechtering. Men moet niet huiverig zijn zich te mengen in digitale interactie, maar deze vorm moet met mate beoefend worden en er moet voldoende directe ‘echte' communicatie en interactie tegenover staan.

3.

Digitale interactie moet in dienst staan van de beoogde communicatie. Interactie is op zich zelf niet intrinsiek. Interactie die niet communiceert is derhalve niet alleen onwenselijk, maar ook schadelijk omdat het er voor zorgt dat de kijker ´uitgehold´ wordt. Hij of zij ondervindt interactie en besteedt derhalve energie. Als die energie niet terugkomt middels de inhoud is dit schadelijk voor het individu.

4.

Het zoeken naar digitale interactie mag enkel en alleen gebeuren in combinatie met een noodzaak en een vraag. Digitale interactie moet een toevoeging zijn aan de volledigheid van de beoogde communicatie. De gebruiker waar de communicatie naar gericht is moet de vorm van interactie zowel begrijpen als wenselijk vinden.


Een nieuwe Skill.

 

Een volgend skillsblok is aangebroken, en wij gaan ons richten op design.

Onze stelling, het vorige blok, ‘Interactie is niet intrinsiek’ heeft ons tot vele interesante discussies geleid en zorgt er voor dat wij ons afvragen of dat hele gedoe over interactie niet eens over moet zijn. Wil de consument niet gewoon vermaakt worden? In een aflevering van ‘Tegenlicht’ zegt filosoof Ad Verbrugge ook dat de mensen in deze maatschappij en dan vooral de jongeren, zich steeds meer enkel en alleen laten beïnvloeden door de buitenwereld. Vormt dit ook geen luiheid en daarmee de vraag naar simpel, interactieloos, vermaak?

Volgens mij wil het gros van de mensen des avonds thuiskomen en op de bank naar ‘Get the picture’ of een soortgelijk (interactieloos!) programma staren.

Nee, ik doe de maatschappij te kort. Er is ook interesse voor meer intelectuele programma’s. Maar al die interactie... of het echt nodig is?

De aflevering Tegenlicht

Maar goed. Bereid u dus voor op propaganda tegen interactie. Wij gaan geen kinderzieltjes sparen, wij zijn niet lief, wij zijn tegen. Huiver, huiver al u interacterende consumenten van deze verdorven maatschappij.

De buitenwereld lijkt namelijk ook steeds minder intrinsiek.  

Links naar de persoon achter het intervieuw

Zijn persoonlijke website
En de website van het bedrijf waar hij nu werkzaam is:
Hollandcentraal
en de site van zijn bandje (fan van melodieuze popmuziek? neem even de moeite om te luisteren)
Aquatic

Interactie

Skill 2!

Het onderzoek gaat verder...
Vandaag een intervieuw afgenomen met een (ex-) DMD'er. Hij is eerder gestopt (in het 3e jaar) en bij zijn stage plaats gaan werken.
Wat vindt hij van DMD? en van interactie?
Later meer.. ter illustratie (en het oproepen van vragen) alvast een korte comic.

Interactie?

Design

Waar, zo vragen wij ons uiteraard ook af, komen al die designs dan eigenlijk vandaan?

Een leuk voorbeeld vind ik deze oude bauhaus poster, en de tot op zekere hoogte aan de stroming ontleende stijl van Apple...

Bauhaus

Apple

A new digital world

Onderzoek aan het doen naar 'de toekomst' van de mensheid op het vlak van technologie.


Ik raak er steeds meer van overtuigd dat computers straks net als mensen behandeld zullen moeten worden.
Kwestie vna tijd.

Ter illustratie van wat ik bedoel:

Cartoon

Links en grafiek

Bij deze een aantal relevante links:


Toekomst van de digitale media?
De toekomst van Google (aanrader!!!!)
En tot slot een klein grafiekje

Grafiek

Onderwerp Skill 1

Alhier vind u de voortgang van Jean-michel m.b.t. de Skillsblokken voor de HKU.


Blok 1. Onderzoek het vakgebied dat DMD is.

We zullen onderzoek gaan doen naar de toekomst van DMD, met betrekking tot de samenleving en de nieuw ontstane internet cultuur.
Check meteen even of jij ook bij de 'Net-generation' hoort:
Net-generation